top of page

DE BANK OF

DE BEURS

Wat is slimmer: sparen of beleggen? De historisch lage rente maakt die vraag extra relevant. Het antwoord hangt onder meer af van het risico dat je wilt lopen en het doel waarvoor je vermogen opbouwt. 

In vijfhonderd jaar is de rente niet zo laag geweest. Recent werden zelfs waarden onder de één procent genoteerd. Op die manier rendeert geld op een spaarrekening vaak onvoldoende om de inflatie en vermogensrendementsheffing te compenseren. Met verlies van koopkracht als gevolg. Reden genoeg om (opnieuw) te overwegen of je wilt sparen of beleggen. Een lastige keuze? Profiteer dan vooral van de kennis van mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Eén van die experts - Pauline Berghuis, accountmanager Private Banking bij Rabobank Haarlem en Omstreken - beantwoordt alvast de belangrijkste vragen.

 

Waarin verschillen sparen en beleggen?

Pauline: “Kort door de bocht kun je stellen dat sparen veiliger kan zijn en beleggen hogere rendementen kan opleveren. Wie spaart, behoudt het inlegbedrag en ontvangt rente. Bij sommige spaarvormen ken je vooraf het rendement. Bij beleggen is dat minder goed te voorspellen, er bestaat zelfs een risico op verlies. In ruil daarvoor zijn vaak hogere rendementen mogelijk dan bij sparen.” 

 

Wat geeft de doorslag bij de keuze?

“Bij een individueel advies brengen we aan de hand van vijf pijlers eerst iemands financiële positie in kaart. Hoeveel geld heb je nodig voor de dagelijkse uitgaven, de woning, het inkomen/pensioen, vrij vermogen en specifieke doelen (zorg en oude dag, studie van de kinderen, later genieten en aflossing van de hypotheek). Vervolgens kijken we bij iedere pijler hoe je dat vermogen het beste kunt bereiken. De belangrijkste factoren daarbij zijn: termijn, flexibiliteit, risico en rendement. We gaan na wanneer je het gewenste eindbedrag wilt bereiken, of je tussentijds geld wilt opnemen, hoeveel vermogen je wilt genereren en hoeveel risico je daarbij wilt lopen op verlies. Uiteindelijk geeft iemands persoonlijke voorkeur altijd de doorslag. Daarom willen we onze cliënten goed kennen.”

 

Het lijkt eenvoudig: met deze lage rente wordt het beleggen.

“Niet per definitie. Door de lage rentevergoeding op spaarrekeningen zien we dat mensen meer dan voorheen kijken naar alternatieven voor sparen. Een keuze om niet te sparen betekent echter niet per se dat iemand gaat beleggen. Je kunt vermogen bijvoorbeeld ook gebruiken voor aflossing van de hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening. Doorgaans past een combinatie van sparen en beleggen het beste.” 

 

Hoe onvoorspelbaar is beleggen?

“Aan beleggen kleeft vaak ten onrechte het imago van een hoog risico. In het algemeen kun je stellen: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Wij adviseren te beleggen met beleid. Dit betekent aandacht voor een goede en evenwichtig gespreide portefeuille. Het gaat dan om spreiding over verschillende typen beleggingen, zoals aandelen en obligaties, en over regio’s en sectoren. Met een goede spreiding verminder je risico’s, zonder dat het verwachte rendement daalt. Bij de meeste beleggingsvormen monitoren we regelmatig met de cliënt of de portefeuille nog op koers ligt en aansluit bij de persoonlijke doelen. Zo houd je grip op de ontwikkeling van je vermogen.”  

DE BANK

OF DE BEURS?

Tekst: Sharon Klein

Fotografie: Edith Lambermon

PAULINE BERGHUIS

“Het leuke aan mijn werk vind ik dat je lange-termijnrelaties met mensen opbouwt,” zegt Pauline Berghuis. “Van een aantal cliënten adviseer ik inmiddels ook hun kinderen.” Pauline werkt dan ook al twintig jaar bij Rabobank Haarlem en Omstreken. Ze verdeelt haar tijd tussen het kantoor in Bloemendaal en dat aan de Haarlemse Dreef. Pauline woont met haar man in Bennebroek, het dorp waar ze opgroeide. 

bottom of page