top of page
  • tekst: Hessel Kruisman

Een duurzamere toekomst begint thuis……en daar kunnen we allemaal aan bijdragen

Ondanks het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten, koersen we af op een substantiële temperatuurstijging. Er moet meer gebeuren om die ontwikkeling tegen te gaan, ook in Nederland, ook in Bloemendaal.

Een sterke stijging van de temperatuur op aarde betekent een reëel risico voor landen die direct aan de zee grenzen. Het besef dat maatregelen nodig zijn om die risico’s te beperken, neemt toe. Maar heel snel gaat het allemaal nog niet. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van een Nederlands klimaatakkoord. Daarin staan honderden mogelijke maatregelen.

De politiek is nu aan zet om uit al die maatregelen keuzes te maken die leiden tot de afgesproken 49 procent CO2-reductie in 2030. Zo heeft het kabinet in het regeerakkoord opgenomen dat in 2030 alleen nog volledig elektrische auto’s mogen worden verkocht. Tot nu toe is elektrisch rijden eigenlijk alleen betaalbaar voor mensen met een auto van de zaak. Maar met de komst van nieuwe modellen die een grotere actieradius hebben, zou het kunnen dat elektrische auto’s al ruim voor de gestelde deadline minder kosten dan benzineauto’s.

Wijk voor wijk gasvrij

In maart 2018 besloot het kabinet ook dat de aardgaswinning in Groningen binnen twaalf jaar wordt afgebouwd. Daarna importeert Nederland nog wel gas uit het buitenland. Gemeenten hebben de regie gekregen om het gebruik van aardgas in wijken en buurten fasegewijs te beëindigen, zodat we over een aantal jaren onze woningen en bedrijven niet langer met deze brandstof verwarmen. De in Bloemendaal actieve woningcorporaties zijn al bezig hun huurwoningen energiezuinig te renoveren om zo de energielasten voor huurders te verlagen.

Uiterlijk in 2021 moeten alle gemeenten een zogeheten ‘Transitievisie Warmte’ door hun gemeenteraad laten vaststellen. Daarin staat wanneer in welke wijken de aardgasvoorziening stopt. Wat betekent dat nou voor de inwoners van de Bloemendaalse dorpen? “Allereerst: geen paniek. Niemand komt in de kou te zitten,” zegt wethouder Henk Wijkhuisen. Hij heeft de energietransitie in portefeuille. “Ter voorbereiding op een toekomst zonder aardgas zijn we bezig grondig ons huiswerk te doen.”

Isoleren loont nog meer

Een collectieve oplossing op wijkniveau, bijvoorbeeld via een warmtenet, lijkt op dit moment voor Bloemendaal niet realistisch. Waarschijnlijk is dat alleen financieel en technisch haalbaar in dichtbebouwd, stedelijk gebied. Het is bovendien nog onduidelijk of in Zuid-Kennemerland wel warmte uit de diepe bodem kan worden opgepompt als alternatief voor aardgas.

Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, verwacht de wethouder niet dat er in Bloemendaal vóór 2030 een wijk van het aardgas af gaat. Wat niet wil zeggen dat we allemaal tot die tijd rustig achterover kunnen leunen. Bloemendaalse huishoudens verbruiken namelijk gemiddeld veel meer gas dan in omliggende gemeenten. Dat komt onder andere doordat woningen in onze gemeente – relatief gezien – matig geïsoleerd zijn. De komende jaren gaat de prijs van aardgas omhoog, dat maakt isoleren nóg lonender dan het al is. Op dit moment gaat namelijk tachtig procent van het energieverbruik op aan verwarming, voornamelijk met aardgas.

Voordelig lenen

Hoe de gemeente aardgasvrij wordt mag dan voorlopig onbekend zijn, inwoners kunnen al van alles doen om hun gasverbruik te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Bijvoorbeeld door de thermostaat een graadje lager te zetten en korter te douchen. Heb je plannen om je keuken te vervangen, kies dan voor elektrisch koken, maar vervang niet onnodig een goed werkend gasfornuis door een elektrische kookplaat, want dat veroorzaakt alleen maar extra afval.

Bij een grondige verbouwing is het slim om vloeren, wanden en dak maximaal te isoleren. Wie daarvoor zelf niet de middelen heeft, kan op termijn mogelijk gebruik maken van gebouwgebonden financiering. Dit houdt in dat je een voordelig krediet krijgt om je woning energiezuinig te maken. Bij verkoop van het huis draag je de lening over aan de nieuwe eigenaar.

Uitstoot naar nul

Niemand kan voorspellen hoe een duurzamere toekomst eruit gaat zien. Lang- zamerhand worden wel de contouren een beetje duidelijker. Zo komt zonne-energie straks binnen ieders handbereik, zeker nu je al bij Ikea zonnepanelen kunt kopen. Tot nu toe leveren zonnepanelen minder dan twee procent van de wereldwijde elektriciteit, maar de sector groeit hard. Wereldwijd worden meer dan 30.000 panelen per uur geïnstalleerd. En omdat zonne-energie geen brandstof is, maar een technologie die zich blijft ontwikkelen, kunnen we verdere prijsdalingen verwachten en nieuwe of betere technieken, zoals dakpannen met zonnecellen.

In mei 2018 ontvingen alle huiseigenaren in Bloemendaal een brief over de aanschaf van zonnepanelen. Na die actie zijn ongeveer 800 zonnepanelen geïnstalleerd. Gaat dat snel genoeg? Henk: “Willen we een redelijke kans houden op een stabiel leefklimaat, dan moet uiterlijk in de tweede helft van deze eeuw de CO2-uitstoot naar nul, maar eigenlijk al veel eerder. Ook in sectoren als de industrie, landbouw en luchtvaart is daarvoor een ingrijpende transformatie onontkoombaar. Zoals je vóór het internettijdperk niet kon voorspellen hoe we vandaag de dag leven, continu online, streamend en chattend, is het op dit moment moeilijk om ver vooruit te kijken naar een gasvrije toekomst. Maar één ding is zeker: nietsdoen is geen optie.”

Laat je inspireren

Wil je meer weten over je huis verduurzamen of misschien al aan de slag gaan? Op energiesubsidiewijzer.nl vind je diverse financiële regelingen. Ook de gemeente gaat binnenkort meer communiceren over duurzaamheid en de energietransitie.

42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page